مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم محمدنبی حبیبی برگزار شد/ خرسند: حبیبی چهل سال در مناصب مهم خدمت کرد، اما هنگام فوت جز یک واحد آپارتمان چیزی نداشت

مراسم بزرگداشت چهلمین روز در گذشت مرحوم محمد نبی حبیبی با حضور شخصیت های سیاسی، حزبی و تعدادی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 18