بیماری مرگبار در کمین افراد کم تحرک

آمبولی ریه بیماری مرگباری است که اگر پس از گذشت چند ساعت جان فرد را نگیرد، درمان آن ممکن خواهد بود.

امتیاز : 0
بازدید : 25